Коротко про веб-квест


Місце квесту в освітньому процесі: випускник по завершенню школи повинен мати не лише певний обсяг знань, а й уміння збирати, аналізувати й обробляти інформацію. Проєктна методика дозволяє вирішувати ці завдання.

Веб-квест може бути використаний як завдання для самостійної роботи учнів 10-11 класів з предметів «Українська література» та «Історія України».

Мета квесту: ознайомити учнів з невідомими сторінками життєвого шляху символу українського державотворення та будівничого нації через призму вивчення його творчого доробку у різних сферах життя; активізувати пізнавальну діяльність учнів; розвивати їх творчі здібності; виховувати любов та повагу до видатних постатей історії краю та їхньої спадщини. 


Навчальні цілі та очікувані результати квесту: вчити учнів аналізувати життєвий і творчий шлях історичного діяча, розкрити місце батька історії в суспільно-політичних процесах початку ХХ ст., активізувати пізнавальну діяльність учнів; розвивати їх творчі здібності; виховувати любов та повагу до видатних постатей історії краю та їхньої спадщини.
Результат: створення презентацій, відеороликів, буклетів на обрану тему: «Шляхами Михайло Грушевського», «Обличчя української історії», «Будівничий української державності».

Пам'ятка для учасників веб-квесту
  1. Ознайомтеся з темою і метою веб-квесту.
  2. Оберіть групу для виконання завдання.
  3. Ознайомтеся із завдання веб-квесту.
  4. Вивчіть список ресурсів.
  5. Складіть план пошуку інформації.
  6. Дослідіть інформаційні ресурси.
  7. Поетапно виконуйте завдання. Доведіть роботу до кінця.
  8. Результати виконаної роботи зазначайте у таблиці фіксації етапів веб-квесту.
  9. Ознайомтеся з критеріями оцінки веб-квесту.
  10. Обговоріть результати роботи в групі.
Успіхів вам у роботі!

Немає коментарів:

Дописати коментар