Група "Державотворці"


1)   Дати визначення поняття «державність». (1 бал).
2)   Назвати основні історичні періоди державотворення. (2 бали).
3)    Написати невелике есе (1 ст.) на тему «Совість державності» (3 бали).
4)   Визначити успіхи та прорахунки державотворчої концепції М. Грушевського на прикладі діяльності Центральної Ради та записати у формі таблиці. Розпочати роботу над презентацією «Будівничий української державності».(6 балів)
Ресурси:  
Ø   http://ifreestore.net/1525/90/
Ø  http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Vnulp/Armia/2012_724/19.pdf

Немає коментарів:

Дописати коментар