Критерії оцінювання


      Критерії оцінювання


Оцінка
Розуміння завдання

Виконання завдання

Результат роботи

Творчий підхід

10-12
Робота демонструє точне розуміння завдання

Оцінюються робота на  різних етапах; висновки аргументовані; всі матеріали мають безпосереднє відношення до теми; джерела цитуються правильно; використовується інформація з достовірних джерел.

Чіткий і логічний  виклад інформації; вся інформації має безпосереднє відношення до теми, точна, добре структурована і відредагована. Демонструється критичний аналіз і оцінка матеріалу, визначеність позиції.
Представлені різні підходи до вирішення проблеми. Робота відрізняється яскравою індивідуальністю і висловлює точку зору мікрогрупи.

7-9
Включаються як матеріали, що мають безпосереднє відношення до теми, так і матеріали, що не мають відношення до неї; використовується обмежена кількість джерел.
Не вся інформація взята з достовірних джерел; частина інформації неточна або не має прямого відношення до теми.

Точність і структурованість інформації; привабливе оформлення роботи. Недостатньо виражена власна позиція і оцінка інформації. Робота схожа на інші учнівські роботи.
Демонструється одна точка зору на проблему; проводяться порівняння, але не зроблені висновки.

4-6
Включені матеріали, що не мають безпосереднього відношення до теми; використовується одне джерело, зібрана інформація не аналізується і не оцінюється.
Випадкова підбірка матеріалів; інформація неточна чи не має відношення до теми; неповні відповіді на запитання; не робляться спроби оцінити або проаналізувати інформацію.

Матеріал логічно не збудований і поданий зовні непривабливо; не дається чіткої відповіді на поставлені питання.

Учень просто копіює інформацію з запропонованих джерел; немає критичного погляду на проблему; робота мало пов'язана з темою веб-квесту.
Немає коментарів:

Дописати коментар